Utbildning Nyheter Sverige

Utbildning nyckeln till jämställdhet

Peter Hansson arbetar som styckare, ett kraftigt mansdominerat yrke. Trots det har han varit hemma länge med alla sina tre barn, något han inte ångrar.
Peter Hansson arbetar som styckare, ett kraftigt mansdominerat yrke. Trots det har han varit hemma länge med alla sina tre barn, något han inte ångrar.

Vad är det för skillnad på en slaktare och en bibliotekarie? Om båda är män är den senare hemma mer än tre gånger så länge med sina barn de första två åren, visar ny statistik.

För trebarnspappan Peter Hansson var det en självklarhet att vara hemma länge när barnen var små.

– Jag var nog till och med hemma längre än min fru. Det var kul, säger han.

Många resonerar som han, men i statistiken är han en udda fågel. Inte minst med tanke på hans yrkesval. Peter Hansson arbetar nämligen som styckare i Göteborg, ett kraftigt mansdominerat yrke. På Peters arbetsplats finns inga kvinnliga styckare alls.

– Men jag tror att mina kollegor också skulle vara hemma länge, om de hade haft småbarn, säger han.

Stark koppling

Enligt nya siffror från Försäkringskassan är männen dock fortfarande plågsamt frånvarande när det kommer till att vara hemma med sina barn under de två första levnadsåren. Och ingen annanstans är detta så tydligt som i mansdominerande yrken.

I ena änden finns yrken som styckare, slaktare, maskinförare, renhållningsarbetare och smeder. I den andra finns akademikerna, det vill säga yrken som kräver högre utbildning.

– Utöver könet finns en väldigt stark koppling till utbildning, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Direktörer sämst

Enligt statistiken tar manliga bibliotekarier ut allra flest föräldrapenningdagar under barnets första två levnadsår. För barn födda 2013 var en manlig bibliotekarie hemma med föräldrapenning i snitt 137 dagar under denna tid. Det ska jämföras med yrkeskategorin "slaktare, bagare, konditorer m.fl." som bara var hemma i 41 dagar.

Minst jämställd av dem alla är dock män som arbetar som verkställande direktörer och verkschefer. Denna grupp tog bara ut 35 dagar samtidigt som hela 46 procent hade tagit ut färre än fem dagar fram till tvåårsdagen.

– Det är väldigt lite. I så fall går man ju miste om en hel del under en tid då man knyter an och skapar en långsiktig relation till sitt barn, säger Niklas Löfgren.

Inte bara pengar

Par där båda har akademikeryrken delar mest lika på föräldraledigheten. Men även bland dessa par är kvinnan hemma nästan dubbelt så länge som männen; 220 jämfört med 112 dagar. Detta är ändå betydligt fler än snittet för samtliga män i alla yrken, som är 69 dagar fram till och med tvåårsdagen.

– När vi frågar föräldrar säger de ofta att det är av ekonomiska skäl som kvinnan är hemma längre. Men det är inte hela sanningen för vi ser att kvinnan är hemma längre – även när hon tjänar mer än mannen, säger Niklas Löfgren.

BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT
Peter Hansson arbetar som styckare, ett kraftigt mansdominerat yrke. Trots det har han varit hemma länge med alla sina tre barn, något han inte ångrar.

Läs också