Utbildning Nyheter Sverige

Väg in för unga utan sysselsättning

Unga som varken pluggar eller jobbar ska med folkhögskolors och studieförbunds hjälp få chans till en anpassad utbildning som kan leda till jobb. Det är ett av regeringens förslag på insatser direkt riktade till de unga som saknar sysselsättning.

I den strategi som gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadzialic presenterade på fredagen ingår också ett uppdrag till Skolverket att initiera insatser som förebygger att tonåringar hoppar av gymnasieskolan. Vidare ska en "väg in"-verksamhet – där berörda ungdomar söks upp – starta.

Regeringen har också utsett Inger Ashing, ordförande för svenska Rädda barnen, till nationell samordnare för de unga utan sysselsättning.

Mellan 76 000 och 86 000 unga i åldern 15/16–24 år varken studerar eller arbetar. Mellan 60 och 70 procent av dem bedöms vara i samma situation om ett år.