Nyheter Världen Sverige

Världsledare pratar fred i Stockholm

Kaos i Afghanistans huvudstad Kabul efter en självmordsattack. Landet deltar i ett fredsmöte om förebyggande av konflikter i Stockholm på tisdag.
Kaos i Afghanistans huvudstad Kabul efter en självmordsattack. Landet deltar i ett fredsmöte om förebyggande av konflikter i Stockholm på tisdag.

Ledare från ett 40-tal länder samt bland andra FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson och flyktingkommissarie Filippo Grandi träffas på tisdag i Stockholm. Biståndsminister Isabella Lövin (MP) står värd för mötet, som bland annat ska anta en så kallad Stockholmsdeklaration om förebyggande av konflikter.

– Hälften av alla fattiga människor lever i konfliktdrabbade, sköra stater. Här måste vi koncentrera våra insatser om vi ska lyfta världen ur fattigdom och bygga fred, säger Lövin till TT.

Mötet sker inom ramarna för Internationella dialogen för freds- och statsbyggande, där Lövin är ordförande tillsammans med Sierra Leones finansminister Kaifala Marah. Internationella dialogen är ett forum som samlar aktörer från konfliktdrabbade länder, givarländer och civilsamhället.

Hur avväpna?

Konfliktförebyggande arbete är extra aktuellt i och med FN:s utvecklingsmål som antogs i höstas. Mål 16 förordar att "rättvisa, fredliga och inkluderande" samhällen byggs, något som är omöjligt i krigssituationer. Samtidigt ökar de väpnade konflikterna i världen och allt fler människor tvingas på flykt.

– I dag inträffar de allra största humanitära katastroferna vid krig, inte vid jordbävningar. Stockholmsmötet handlar om hur givarländer och sköra stater tillsammans kan bygga stabilitet och förhindra sådana katastrofer, säger Lövin.

Hon nämner det unga Sydsudan som ett stort misslyckande när det gäller statsbyggande, ett land som nu är helt biståndsberoende och på gränsen till inbördeskrig och som världssamfundet kan dra lärdomar av. Även runt Jemen och Burundi finns det stora varningstecken. Men konfliktdrabbade länder kan också resa sig och hjälpa varandra.

– Till exempel har Östtimor stöttat Guinea Bissau och delat med sig av kunskap om hur man avväpnar grupper, berättar hon.

Internationella dialogen har också stöttat statsbildningen i Somalia, enligt grundprinciperna att fredliga samhällen bygger på inkluderande politik, säkerhet, ekonomisk utveckling och rättsstatens principer – och att man inte kan jobba med bistånd i ett "stuprör" och fredsbyggande insatser i ett annat.

Inget Syrien eller Irak

Representanter för världens kanske mest uppmärksammade oroshärd, den i Syrien och Irak där den extrema jihadiströrelsen Islamiska staten (IS) härjar, deltar dock inte i Stockholmsmötet.

– Det gör så klart världen mer komplicerad när det finns stora aktörer som vi inte kan prata med, som saknar legitima representanter, säger Lövin om IS men påpekar att de fredsbyggande principerna kan komma att användas i Irak och Syrien på sikt.

Hani Mohammed
Förstörelse i Sanaa i Jemen, efter ett flyganfall. På tisdag hålls ett internationellt möte om konfliktförebyggande åtgärder i Stockholm. Arkivbild.
Tina Magnergård Bjers/TT
Biståndsminister Isabella Lövin står värd för tisdagens internationella möte om konfliktförebyggande åtgärder i Stockholm