Teknik Nyheter Sverige

Våld mot handikappade barn kartläggs

Barn med funktionsnedsättningar utsätts för mer våld och kränkningar än andra barn. Men hur mycket mer och var övergreppen sker, ska nu kartläggas. Arkivbild.
Barn med funktionsnedsättningar utsätts för mer våld och kränkningar än andra barn. Men hur mycket mer och var övergreppen sker, ska nu kartläggas. Arkivbild.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska kartlägga omfattningen av våld och kränkningar mot barn med funktionsnedsättningar.

Regeringen har därför beviljat stiftelsen 500 000 kronor för att göra en systematisk kunskapssammanställning.

– Att det förekommer vet vi, men vi vet inte i vilken omfattning eller hur det ser ut. Både Barnombudsmannen och FN har lyft den här frågan, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

Sammanställningen ska belysa eventuella skillnader mellan barn med olika funktionsnedsättningar samt skillnader mellan pojkar och flickor i "utsatta miljöer" – som hemmet, skolan samt på eventuella institutioner – och ska vara klar redan i höst.

– Beroende på vad den här sammanställningen visar får vi ta ställning till vilka åtgärder vi måste vidta, säger Åsa Regnér.

Nyligen visade en enkätundersökning i projektet Nätkoll att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som adhd, add eller Aspergers syndrom, råkar ut för mer hot, mobbning och sexuella närmanden på internet, jämfört med andra barn.

Exempelvis utsätts de för mobbning i dubbelt så stor utsträckning på nätet, enligt undersökningen.