Nyheter Sverige

Våld och droger vardag på ungdomshem

Våld och droger är vardag inom den statliga tvångsvården, enligt en Sifo-undersökning som fackförbundet Seko beställt.

Var tredje behandlingsassistent på de särskilda hemmen för ungdomar med allvarliga psykosociala problem uppger att de utsatts för fysiskt våld det senaste halvåret. På LVM-hemmen, för vuxna missbrukare, ger var fjärde anställd samma svar.

70 procent av dem som jobbar med ungdomarna säger att de intagna missbrukat droger under de senaste sex månaderna.

"Flickorna har blivit mycket sämre, de har dubbeldiagnoser. De mår psykiskt dåligt, och det kommer in droger från internet som vi inte vet någonting om", svarar en anställd.

343 personer har svarat på undersökningen, 87 procent av dem jobbar som behandlingsassistenter.