Nyheter Sverige

Våld och hot mot ambulanspersonal

Det är vanligt med hot mot ambulanspersonal, visar en medarbetarenkät vid Sahlgrenska. Arkivbild.
Det är vanligt med hot mot ambulanspersonal, visar en medarbetarenkät vid Sahlgrenska. Arkivbild.

Över hälften av ambulanspersonalen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg utsattes för våld eller hot om våld i fjol, rapporterar P4 Göteborg.

En ambulanssjukvårdare berättar för P4 att det dagligen uppstår hotfulla situationer och att det gäller att ständigt vara på sin vakt.

– Vi får sätta vår egen säkerhet i fokus, då får patienten hellre vänta lite, säger sjukvårdaren.

Beskrivningen bekräftas av den senaste medarbetarenkäten där 57 procent uppger att de hotats eller utsatts för våld under arbetet förra året.