Nyheter Sverige

V driver kortare arbetstid hårdare

Vänsterpartiets kongress vill att partiledningen driver frågan om 30 timmars arbetsvecka hårdare.

På fredagskvällen beslutades det att arbetstidsförkortning ska drivas som en av partiets huvudfrågor. Kongressen beslutade också att man ska ta fram beräkningar för hur arbetstidsförkortningen ska kunna finansieras på annat sätt än genom att avstå framtida löneutrymme.

Partistyrelsen presenterade i december en plan för hur man ska förverkliga en arbetstidsförkortning. Den går ut på att normalarbetstiden ska sänkas till 35 timmar till 2022. Därefter är målet 30 timmar. Planen innebar att löntagarna skulle finansiera reformen genom att avstå löneutrymme.

Under kongressdebatten var flera ombud otåliga över att det ska ta så lång tid att nå en 30 timmars arbetsvecka. Nu skrivs det in i det reviderade partiprogrammet att arbetsförkortning blir en huvudfråga.