Nyheter Sverige

V kluvet inför bensinskatt

Skatt på drivmedel är ett viktigt, men trubbigt, verktyg och för att minska bilismens klimatpåverkan behöver "mer träffsäkra styrmedel utvecklas", enligt Vänsterpartiet.

V ska samordna sin ekonomiska och ekologiska politik och i ett programförslag som partistyrelsen klubbat föreslås även en statlig grön investeringsbank, en omstyrning av AP-fonderna till grönare investeringar och en satsning på koldioxidinfångning och koldioxidlagring (CCS). V förespråkar att CCS-teknik används i tung processindustri, "där det i dagsläget inte finns trovärdiga fossilfria alternativ" och där det finns risk att verksamheten flyttar till andra länder.

Partiet vill även höja ambitionsnivån för när Sverige ska vara fritt från fossila avgaser – från nuvarande målet år 2050 till 2040.