Nyheter Sverige

V sade nej till ny kärnkraftslinje

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt inviger partiets kongress i Örebro i går.
Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt inviger partiets kongress i Örebro i går.

Vänsterpartiet har antagit ett nytt program med målet att bli Sveriges grönaste parti.Men kongressen sade nej till att prioritera klimathotet före en snabb kärnkraftsavveckling.

Partiledaren Jonas Sjöstedt var inte särskilt ledsen för att partistyrelsens "nyansering" av kärnkraftslinjen röstades ned.

– Det här kan jag gott leva med, säger han.

Det nya ekologiskt ekonomiskt programmet är tänkt att inte bara vara radikalt, utan också mer realistiskt och pragmatiskt. Det mest kontroversiella förslaget var att om svensk kärnkraft kan bidra till att minska utsläppen från kol, olja och gas i norra Europa, så kan V låta kärnkraftsavvecklingen gå lite långsammare.

Blir tydligare

Men många vänsterpartister, liksom Sjöstedt själv, var engagerade i Linje 3 i folkomröstningen om kärnkraft 1983. De ansåg att man med förslaget anslöt sig till den gamla fiendesidan i Linje 2. Det fanns också en rädsla för att gå "kärnkraftslobbyns" ärende med argument om att kärnkraft kan rädda klimatet.

Sjöstedt konstaterar nu att det är partiets gamla linje som gäller och att den blir hans ingång i energisamtalen med regeringen och de borgerliga partierna.

– Det är klart att vi blir mycket tydligare nu, säger han.

V vill att kärnkraften avvecklas så fort som möjligt, i takt med att den förnyelsebara energin byggs ut.

Grönast?

Sjöstedt hoppas på en överenskommelse med S, MP och C som innebär ett stopp för ny kärnkraft, bra villkor för framväxten av förnybar energi och att den gamla kärnkraften avvecklas.

V:s mål är att all Sveriges energi ska komma från förnyelsebara källor, som sol, vind och vatten, år 2040. Sjöstedt räknar dock med att det sista kärnkraftverket är avvecklat långt tidigare.

V-ledaren anser det nya ekologisk ekonomiska programmet gör V grönare än Miljöpartiet.

– Det som skiljer är att vi vill använda den ekonomiska makten för att ställa om och rädda klimatet, säger Sjöstedt.

Kritiserar MP

Det handlar till exempel om att AP-fonderna ska investera mer i energiomställning och att staten styr sina företag på ett annat sätt. Sjöstedt anser att MP måste kämpa hårdare i regeringen för att Vattenfall inte ska sälja sina kolgruvor i Tyskland, vilket skulle innebära fortsatt kolbrytning.

En annan tanke med V:s nya program är att underlätta för enskilda människor att leva klimatvänligt, i stället för att bestraffa dem som inte gör det. Det finns till exempel inga förslag om stora bensinskattehöjningar, men väl förslag på flygskatt och trängselskatt på fler orter.

Kongressen röstade ned förslag på en "köttskatt" , var syfte skulle vara att minska utsläppen från livsmedelsindustrin.