Teknik Nyheter Sverige

Valet av p-medel påverkar fisken

Fiskar har fler östrogenreceptorer än människor. Det gör dem extra känsliga för östrogen i vatten. Arkivbild.
Fiskar har fler östrogenreceptorer än människor. Det gör dem extra känsliga för östrogen i vatten. Arkivbild.

Fiskar i p-pillerpåverkat vatten äter sämre och väger mindre. Men trots att valet av preventivmedel påverkar fisken saknar barnmorskor ofta kunskap om miljöeffekterna.

Slutsatsen dras av Lina Nikoleris i en avhandling i miljövetenskap från Lunds universitet. Hon har låtit mörtar utsättas för ett hormon som finns i många p-piller i en koncentration som motsvarar den som kan finnas i de vattendrag där hormonerna i slutänden hamnar när en p-pillerätande kvinna gått på toaletten.

– De som blev utsatta för hormonet var mycket sämre på att fånga plankton och vägde mindre, säger hon till TT.

Lina Nikoleris visar också på genförändringar hos fisken till följd av hormonpåverkan.

Tekniska lösningar för att hindra hormoner från att passera reningsverken provas i bland annat Sverige och Danmark. Men det kommer att dröja länge innan det går att säga att valet av preventivmedel inte påverkar ute i naturen.

Därför är det anmärkningsvärt, anser hon, att de som förskriver preventivmedel saknar tillräcklig kunskap för att kunna besvara patienters frågor om miljöpåverkan, vilket hon också visar i avhandlingen.

– Det är inte vi som patienter eller kvinnor som ska komma och ge dem upplysningar, utan de ska ha den informationen från sin arbetsplats, säger Lina Nikoleris.