Nyheter Sverige

Vanlig könsdesign kan vara olaglig

Varje månad utför den klinik kirurg Jan Jernbeck arbetar vid omkring 25 intimkirurgiska ingrepp, estetiska operationer av könet. Mest är det kvinnor som antingen önskar en försnävning av underlivet efter förlossning eller vill ta bort inre blygdläppar. Det senaste är inte värre än en omskärelse på en man, hävdar Jernbeck.
Varje månad utför den klinik kirurg Jan Jernbeck arbetar vid omkring 25 intimkirurgiska ingrepp, estetiska operationer av könet. Mest är det kvinnor som antingen önskar en försnävning av underlivet efter förlossning eller vill ta bort inre blygdläppar. Det senaste är inte värre än en omskärelse på en man, hävdar Jernbeck.

Allt fler kvinnor och män opererar könet av estetiska skäl, så kallad könsdesign. Men det finns läkare som anser att vissa av ingreppen är olagliga.

Penisförlängning för män, försnävning av underlivet och borttagning av inre blygdläppar för kvinnor. Det är några intimkirurgiska ingrepp som blir allt vanligare, enligt plastikkirurgerna Jan Jernbeck vid Akademikliniken och Gunnar Kratz vid Universitetssjukhuset i Linköping. Båda tar dagligen emot patienter, mest kvinnor, som vill genomgå så kallad könsdesign.

– Vi svenskar är måna om att se ut som alla andra och vara stöpta efter samma mall. De som känner att de sticker ut vill gärna göra något åt det, säger Jan Jernbeck till TT.

"Som könsstympning"

Men enligt Lotti Helström, läkare och ordförande i Svensk förening för obstretik och gynekologi, är det bilden av hur könen ska se ut som är snedvriden.

– Kvinnor ser sällan naturliga variationer av hur underliv ser ut, mer än på bilder från pornografin. Skådespelarna i de filmerna är ofta själva intimkirurgiskt opererade. Samma problematik gäller för män, säger Lotti Helström till TT.

Hon hävdar att de ingrepp där kvinnans inre blygdläppar skärs bort är olagliga.

– Enligt den lag vi har i dag räknas det som könsstympning.

De inre blygdläpparna har en viktig funktion som lock över slidöppningen och skyddar mot bakterier och infektioner, enligt Lotti Helström.

– Risken finns att kvinnan får minskad förmåga att tända kroppsligt, ärrbildning, känselbortfall och smärta om någon bit av underlivet skärs bort eller sys ihop. Det finns IVO-anmälningar om intimoperationer som misslyckats så att kvinnan spricker upp, säger hon.

TT: Har inte individen som väljer att genomgå ingreppet ett eget ansvar?

– Absolut. Men personen måste informeras om de medicinska riskerna.

"Inte för männens skull"

Plastikkirurg Gunnar Kratz vänder sig mot beskrivningen av ingreppen som könsstympning.

– Ingen kvinna jag har mött som vill förminska blygdläpparna har sagt att det är männen som klagar på hur de ser ut. Men många kvinnor säger sig ha fysiska besvär med att springa eller cykla. När det gäller mäns intimkirurgi är det i högre grad utseendefixering som styr.

Men Gunnar Kratz medger att det finns risk för infektion och blödning vid intimkirurgi.

– Visst kan en kirurg skära sönder saker som man inte ska, säger han.

Kvinnor som förminskar blygdläppar är i regel 25–30 år. De som försnävar underlivet efter förlossningar är runt 40, enligt Gunnar Kratz. Män som förlänger sin penis är vanligen i 30-årsåldern, men enstaka manliga patienter kan vara omkring 70 år.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset