Utbildning Nyheter Sverige

Var fjärde hoppar av lärarutbildning

Många lärarstudenter hoppar av utbildningen i ett tidigt skede, enligt UKÄ. Arkivbild.
Många lärarstudenter hoppar av utbildningen i ett tidigt skede, enligt UKÄ. Arkivbild.

Nästan var fjärde, 23 procent, av alla lärarstudenter hoppar av utbildningen i ett tidigt skede. Mest bekymmersamt är det på ämneslärarutbildningen för årskurs 7–9.

Med tanke på den stora lärarbristen är det naturligtvis av intresse att de som går lärarutbildningen stannar kvar och tar examen. Men avhoppen är alltså många, och framför allt på ämneslärarutbildningen för högstadiet där 38 procent av studenterna hoppar av innan de tar examen.

Vid ämneslärarutbildningen för gymnasiet uppgår andelen avhopp till 29 procent och vad gäller lärare årskurs 4–6 är siffran 27 procent, visar en rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

På samtliga lärarutbildningar är det männen, redan från början i minoritet, som i högre grad väljer bort lärarbanan.

– Siffrorna visar de som har hoppat av lärarutbildningen helt och hållet. Några få har bytt inriktning, men det är ett litet flöde, förklarar utredaren Fredrik Svensson.

"Är oroande"

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, ser allvarligt på UKÄ:s rapport.

– Det är oroande, men det är inte överraskande. Det här har vi känt till sedan vi tillträdde och också arbetat med sedan vi tillträdde, säger hon till TT.

Enligt Helene Hellmark Knutsson måste kvaliteten på utbildningarna höjas och insatser göras för att läraryrket ska bli mer attraktivt. Hon lyfter fram satsningar på mer lärarledd undervisning vid lärarutbildningarna, men också höjda lärarlöner. Sammanlagt satsas tre miljarder kronor på årsbasis på lärarnas löner, som en del av projektet nationell samling för läraryrket.

Sämre än tidigare

UKÄ:s analys utgår från dem som påbörjade någon lärarutbildning hösten 2012 och visar avhoppen i början av utbildningen. Hur många av studenterna som i slutändan tar examen är för tidigt att säga. I den gamla lärarutbildningen låg examensfrekvensen på 65 procent.

– Vad man kan säga är att ämneslärarutbildningen inte kommer att uppnå i 65 procent, utan uppskattningsvis runt 50 procent, säger Fredrik Svensson.

Thommy Tengborg/TT
Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

Läs också