Nyheter Sverige

Var tionde dör av motionsbrist

Brist på fysisk aktivitet ligger bakom mer än var tionde dödsfall i Sverige, enligt en ny världsomspännande kartläggning. ARKIVBILD.
Brist på fysisk aktivitet ligger bakom mer än var tionde dödsfall i Sverige, enligt en ny världsomspännande kartläggning. ARKIVBILD.

Brist på fysisk aktivitet ligger bakom mer än vart tionde dödsfall i Sverige. Holländarna klarar sig betydligt bättre, tack vare ett flitigt cyklande.

Det visar en världsomspännande kartläggning av dödsfall kopplade till fysisk inaktivitet som organisationen Global Observatory for Physical Activity (GoPA) gjort.

Fyra av de tio mest aktiva länderna finns i Asien, och fem av de mest inaktiva ligger i Europa.

– Vi i Sverige ligger någonstans mittemellan. Vi är inte sämst, men vi är samtidigt långt ifrån de bästa länderna när det kommer till fysisk aktivitet, säger Maria Hagströmer, docent i fysioterapi vid Karolinska institutet, som varit Sveriges representant i arbetet.

I Sverige är cirka en tredjedel av befolkningen inte tillräckligt aktiva. Samtidigt vet man att risken för att dö i förtid är mellan 30 och 40 procent högre bland dem som rör på sig för lite.

En av tio

– Om man dessutom tar hänsyn till hur många som dör per år innebär det att mer än vart tionde dödsfall i Sverige beror på bristande fysisk aktivitet. Det är på tok för mycket, med tanke på att det är så lätt att åtgärda. Det behövs bara lite motion, säger Maria Hagströmer.

Om tio procent av dödsfallen i Sverige beror på motionsbrist, så är motsvarande siffra i Nederländerna bara fyra procent. Siffran kan delvis förklaras av holländarnas förkärlek för cykling. I USA, däremot, beror 14 procent av dödsfallen på motionsbrist. Där är det framförallt kvinnorna (40 procent) som inte är tillräckligt aktiva.

Ingen plan

Till skillnad från många andra länder saknar Sverige en nationell handlingsplan för kost och motion.

– 37 länder, däribland USA, Norge och Holland har en sådan handlingsplan, säger Maria Hagströmer.

Det stora problemet och utmaningen, säger hon, är att nå de människor som är minst aktiva av oss alla.

– Det är extremt svårt att nå dessa personer med vanlig information eller upplysning via media, så där behövs riktade interventioner. Man kan tänka sig att förskriva motion på recept, bättre cykelvägar eller andra indirekta interventioner som vi vet fungerar.