Nyheter Sverige

Var tredje journalist utsatt för hot

En tredjedel av journalisterna hotas och trakasseras. Motivet bakom de flesta hoten uppges röra det publicistiska arbetet, och värst utsatta är ledarskribenter och chefer, enligt en ny undersökning som Ipsos har gjort på uppdrag av Tidningsutgivarna (TU) och Sveriges Radio.

Under de senaste tolv månaderna har totalt 33 procent blivit antingen hotade eller trakasserade. De som är anställda vid Sveriges Radio drabbas i lägre utsträckning än de som är anställda på tidningsredaktioner.

Resultatet visar också att kvinnor är mer utsatta, även om det inte finns någon större skillnad i hur ofta manliga respektive kvinnliga journalister hotas. Däremot är innehållet i hot och trakasserier ofta olika beroende på vilket kön det vänder sig till.

"Undersökningen visar tyvärr att hoten drabbar kvinnor mycket hårdare, något som på sikt kan göra att kvinnor drivs från yrket", säger Jeanette Gustafsdotter, vd på TU, i ett pressmeddelande.