Utbildning Nyheter Sverige

Varannan lärare stressad på jobbet

Varannan lärare är stressad på jobbet, enligt Skolverkets undersökning. Arkivbild.
Varannan lärare är stressad på jobbet, enligt Skolverkets undersökning. Arkivbild.

Varannan lärare i Sverige är stressad i sitt arbete. Men det är inte värre mot tidigare.– Om man ska vara positiv kan man säga att stressen har slutat stiga, säger Anna Niia på Skolverket.

Varannan lärare är stressad oftast eller hela tiden på jobbet. Det som lärarna uppger som mest stressande är det administrativa arbetet och att många elever behöver mer hjälp, enligt Skolverkets undersökning "Attityder till skolan 2015".

– Det man kan se är att det finns en viss könsskillnad, säger Anna Niia, som är utbildningsråd på Skolverket, och berättar att en större andel av de kvinnliga lärarna upplever stress, jämfört med de manliga.

Stressen har slutat stiga

Stressen hos lärarna har inte ökat sedan den förra undersökningen 2012, men däremot ökade andelen stressade lärare i undersökningarna innan dess.

– Om man ska vara positiv kan man säga att stressen har slutat stiga, säger Anna Niia och lägger till att en arbetskår där varannan är stressad fortfarande bör ses som en hög siffra.

Färre lärare än tidigare uppger att de funderar på att byta jobb. Det är fyra av tio lärare som har övervägt att göra det, jämfört med fem av tio i den förra undersökningen. I enkäten har man inte frågat om anledningarna bakom varför lärarna funderar på jobbyte.

Arbetsro på lektionerna

Det finns fler saker i rapporten som kan upplevas som positiva. Nio av tio lärare tycker att det känns meningsfullt att gå till jobbet och nästan lika många uppger att de trivs på den skola där de jobbar.

Något som möjligen kan förvåna vissa – med tanke på debatter om oordning i skolan – är att de allra flesta lärare, nästan nio av tio, tycker att det är arbetsro på alla eller de flesta av lektionerna.