Nyheter Sverige

Vill ha klarhet om åldersbedömning

Riksåklagaren vill att Högsta domstolen tar upp ett rättsfall som kan ge praxis kring hur en åtalad ska åldersbedömas. Arkivbild.
Riksåklagaren vill att Högsta domstolen tar upp ett rättsfall som kan ge praxis kring hur en åtalad ska åldersbedömas. Arkivbild.

Riksåklagaren (RÅ) vill att Högsta domstolen (HD) prövar ett mål där åldersbedömningen av en åtalad har varit central. Fallet rör en ung man som dömts för misshandel och där hovrätten godtog åklagarens påstående om att mannen var över 21 år gammal vid misshandeln. Mannen dömdes till 18 månaders fängelse och utvisning.

RÅ anser att "det råder stor oenighet i underrättspraxis om vilket beviskrav" som ska gälla vid åldersbedömning av en åtalad och om beviskravet ska vara detsamma oavsett vilken åldersgräns det handlar om, enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.

Den rådande flyktingkrisen gör att det "kan förutses att rättsväsendet i allt större utsträckning kommer att ställas inför frågor om åldersbestämning", skriver RÅ, som vill att HD fastställer hovrättens dom.

Tingsrätten ansåg att åklagaren inte motbevisat den åtalades uppgift om att han var 16 år vid gärningen. Domstolen dömde honom till ungdomsvård och ogillade kravet på utvisning.