Teknik Nöje TV Nyheter Ekonomi

Vill se ett förändrat public service

Public service kommissionen vill att tv-avgiften avskaffas och att allt mediestöd skattefinansieras. Arkivbild.
Public service kommissionen vill att tv-avgiften avskaffas och att allt mediestöd skattefinansieras. Arkivbild.

En ny syn på public service krävs på den förändrade mediemarknaden, skriver Gunnar Strömblad, ordförande i Public service-kommissionen, på DN Debatt.

Det var Bauer Media Group, Bonnier, Mittmedia, MTG, Schibsted Sverige och Tidningsutgivarna som tog initiativet till Public service-kommissionen. Syftet var att analysera hur public service fungerar i dag och de presenterar nu ett förslag på hur verksamheten bör fungera i framtiden.

De vill se att monopolet bryts och föreslår en ny struktur för att finansiera public service-produkter.

"Vi föreslår ett stöd till lokal journalistik som ersätter dagens presstöd, en plattformsoberoende public service-fond samt att det inrättas en nordisk mediefond", skriver Strömblad.

Kommissionen vill i sitt förslag att regeringen förtydligar att programbolagen, SR, UR och SVT ska tillhandahålla ett grundutbud av public service-karaktär och tillföra ett mervärde i förhållande till mediemarknaden som helhet. "Bolagen ska avhålla sig från att producera sådant som fristående medier redan tillhandahåller, om inte programbolagen kan tillföra ett mervärde".

De vill dessutom se att tv-avgiften avskaffas och att allt mediestöd skattefinansieras.

Kommissionen hoppas att deras förslag bidrar till att stimulera den politiska debatten om mediemarknaden i Sverige.