Nyheter Sverige

Vill stoppa smuggelvapen från Balkan

Illegala vapen som hittats av Tullverket. Arkivbild.
Illegala vapen som hittats av Tullverket. Arkivbild.

Stora mängder vapen fortsätter att föras in i Sverige – och många gånger kommer dessa vapen från Balkan. Regeringen vill nu strypa inflödet genom att gripa och lagföra fler av dem som handlar med vapen.

På måndag åker inrikesminister Anders Ygeman (S) till Serbien och Bosnien-Hercegovina för att diskutera illegala vapen med sina inrikesministerkollegor och ländernas polismyndigheter.

– Färre vapen på våra gator är naturligtvis det övergripande målet. Många av de vapen som landar här kommer från Balkan och har hamnat på avvägar efter kriget, säger Anders Ygeman till TT.

Lagföra fler

Antalet olagliga vapen och handgranater är alltför stort i Sverige, anser han. Närmare tusen vapen beslagtas varje år av polis och tull. 2014 skottskadades över 100 personer och 25 sköts till döds – de högsta siffrorna under hela 2000-talet.

Flera åtgärder har redan vidtagits för att få ner antalet skjutningar, bland annat skärpta straff för vapenbrott och skärpta vapenlagar. Nästa steg är att också strypa införseln av nya vapen till Sverige.

– Målet med resan är att få den information som krävs för att kunna gripa och lagföra dem som ägnar sig åt det här. Det är den kanske viktigaste framgångsfaktorn för att bekämpa vapensmugglingen, säger Anders Ygeman.

I Serbien vill han få ett samarbetsavtal på plats, i Bosnien-Hercegovina handlar det om att få det redan befintliga avtalet att fungera bättre.

Öka takten

En konkret åtgärd som tidigare nämnts är vapenamnestier i länderna på Balkan.

– Det kommer vi naturligtvis att diskutera, men där tror jag att EU måste vara med och finansiera, alltså vara med och köpa upp överskottet av vapen, säger Ygeman.

Hur många illegala vapen som finns ute i det svenska samhället är det ingen som vet. Men priset på illegala vapen har enligt Ygeman inte förändrats nämnvärt de senaste åren, vilket tyder på att tillgången inte minskat.

– Vi kan inte slå oss till ro och känna oss nöjda, utan vi måste snarare öka takten för att få bort vapnen på våra gator, säger Ygeman.