Nyheter Sverige

Vill tillåta hemlig dataavläsning

Inrikesminister Anders Ygeman (S) presenterar på torsdagen utredningen om hemlig dataavläsning. Arkivbild.
Inrikesminister Anders Ygeman (S) presenterar på torsdagen utredningen om hemlig dataavläsning. Arkivbild.

Regeringen tar nästa steg för att bekämpa terrorism och vill införa hemlig dataavläsning, trots den kritik som tidigare väckts mot metoden.Terrorforskaren Hans Brun anser att det är på tiden att Sverige får en teknikneutral lagstiftning.

Efter det blodiga terrorattentatet i Paris förra året slöt regeringen en överenskommelse med allianspartierna om nya strategier mot terrorism. Hemlig dataavläsning var en av de föreslagna åtgärderna och nu tillsätter regeringen en utredning som ska undersöka om det behövs, om det är effektivt och hur den personliga integriteten ska skyddas.

Advokatkritik

Frågan om svenska polismyndigheter ska få använda trojaner och annan teknik för att avläsa krypterad trafik från telefoner och datorer, i praktiken bli statliga hackers, utreddes redan för tio år sedan. Den utredningen utsattes för hård kritik och hamnade i papperskorgen.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg var mycket kritisk då och hon är orolig nu.

– Det som ändrats sedan dess är framför allt att tekniken utvecklats. Hemlig dataavläsning är ett mycket, mycket ingripande tvångsmedel. Om man inför hemlig dataavläsning så betyder det att man i princip kan följa en person i realtid dygnet runt.

Hon anser att så stora inskränkningar i enskildas integritet förutsätter att det är nödvändigt, och att det svåraste kommer att bli att slå fast att intrånget står i proportion till nyttan av intrånget.

– Även om tiderna förändras, och av det kan följa att man måste godta nya typer av tvångsmedel, så måste man förstå hur allvarligt det här är, säger Anne Ramberg till TT.

Försvarar åtgärden

Inrikesminister Anders Ygeman (S) försvarar metoden.

– Den tekniska utvecklingen går snabbt och då är det viktigt att de brottsbekämpande myndigheterna kan hänga med. Om så inte blir fallet försvagas våra möjligheter att motarbeta grov brottslighet och terrorism.

Internet är i dag en etablerad kontaktyta för brottsplanering inom och utom Sveriges gränser och förutsättningarna att bekämpa brott har förändrats. Därför är det nödvändigt med hemlig dataavläsning, enligt Ygeman.

– Det kommer inte att gå att genomföra en så här genomgripande åtgärd om det saknas kraftfulla skyddsmekanismer för den personliga integriteten, säger han till TT.

Flata domstolar

Anders Ygeman understryker att det i dag krävs domstolsbeslut för övriga tvångsmedel – buggning och telefonavlyssning.

– Jag föreställer mig att det kommer att byggas in även i det här fallet, säger han.

Det lugnar inte Anne Ramberg som påpekar att användningen av buggning och telefonavlyssning ökat kraftigt på senare tid. Det har dramatiskt ökat åklagarnas informationsövertag mot advokaterna som får väldigt lite information, enligt Ramberg.

– Jag tycker att domstolarna är alldeles för tillmötesgående mot åklagarna när de begär tvångsmedel, liksom när de begär att någon ska häktas.

Terrorexpert positiv

Terrorforskaren Hans Brun vid Kings college i London är positiv till att en utredning görs.

– Redan idag har myndigheterna rätt att använda sig av exempelvis hemlig kameraövervakning, öppna post och bankfack. Jag tror rent generellt att det är nödvändigt med en teknikneutral lagstiftning. I vissa fall måste myndigheterna ha rätt att ta del av personlig och privat information oavsett hur den lagras.

– Det viktiga är att det prövas i en domstol först, med så mycket transparens och öppenhet som möjligt. Detta bör vara möjligt vid olika former av grov brottslighet – inte bara terrorbrott utan till exempel barnpornografibrott.

Utredningen ska presenteras den 13 november nästa år.

Ulf Palm/ TT
Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet , varnar för riskerna med ett nytt tvångsmedel. Arkivbild