Nyheter Sverige

Vill utvidga område för tumlare

För att underlätta för valarten tumlaren vill länsstyrelsen utöka Natura 2000-områden i vattnet söder om Götland och Öland. Arkivbild.
För att underlätta för valarten tumlaren vill länsstyrelsen utöka Natura 2000-områden i vattnet söder om Götland och Öland. Arkivbild.

För att underlätta för Sveriges enda inhemska valart tumlaren, vill länsstyrelserna i Gotlands och Kalmars län utvidga Natura 2000-områden i vattnet söder om Gotland och Öland. Områdena hör till de viktigaste för den hotade Östersjöpopulationen, skriver länsstyrelsen i Kalmar i ett pressmeddelande.

Havsområdet som berörs är de tre utsjöbankarna Hoburgs bank, Norra Midsjöbanken samt Södra Midsjöbanken. De två förstnämnda ingår redan i Natura 2000-nätverket, som skapades inom EU för att bland annat hejda utrotning av djur och växter.

Förslaget ska nu gå på samråd innan det skickas vidare till Naturvårdsverket. Beslut om eventuella Natura 2000-områden fattas av regeringen.