Nyheter Sverige

Ville titta på 500 000 polisärenden

Skarabon begärde att få ut över en halv miljon händelser ut polisregistret. Arkivbild
Skarabon begärde att få ut över en halv miljon händelser ut polisregistret. Arkivbild

Skarabon begärde att få ut över en halv miljon händelser ur polisens ärenderegister. Men både polismyndigheten och Kammarrätten avslår ansökan med hänvisning till att det inte låter sig göras med en "vanlig arbetsinsats", skriver Skaraborgs Läns Tidning.

Begäran omfattade brott som inträffat mellan 15 oktober 2015 och 31 januari 2016 - totalt 537 466 händelser. Men för att kunna tillgodose önskemålet måste myndigheten utveckla ett särskilt skript som omfattade 19 olika databaser på olika platser i landet. Dessutom skulle varje handling kvalitetssäkras och sekretessbedömas.

Eftersom det inte skulle rymmas inom en normal arbetsinsats avslog polisen Skarabons begäran. Kammarrätten, dit ärendet överklagades, gick på samma linje och menade att den omfattande uppgiftssammanställningen i slutändan inte kan anses utgöra en allmän handling.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset