Nyheter Sverige

Vråksången finns i verkets app

Så var det snart dags för ladusvalans återkomst. Men redan nu går det att lyssna till deras sång i appar. En av dem har utvecklats av Jordbruksverket. Arkivbild.
Så var det snart dags för ladusvalans återkomst. Men redan nu går det att lyssna till deras sång i appar. En av dem har utvecklats av Jordbruksverket. Arkivbild.

Gulsparven räknar till sju och ormvråken har en jamande, klagande sång. Med en ny app från Jordbruksverket går det att lära sig hur odlingslandskapets fåglar låter.

Myndigheten är långt ifrån ensam om att utveckla appar för igenkänning av fågelsång. Svenska Kvitteromat är ett exempel medan Warblr och Chirpomatic är mer anpassade för en brittisk publik.

Jordbruksverkets Lärkvitter innehåller läten för 39 arter som förekommer i det svenska odlingslandskapet. I appen finns även handfasta tips och råd om vad lantbrukare och andra kan göra för att gynna fåglarna.

Gulsparven gillar exempelvis om bonden sparar en remsa med otröskad spannmål vid åkerkanten. Ormvråkarna kan uppskatta byggen av höga sittpinnar med tvärslån där de kan sitta och spana efter sorkar.

TT:s reporter testade även Lärkvitters "quiz", där användaren får lyssna på en fågelsång och försöka lista ut vilken art av fyra som sjunger. Åtta rätt av tio blev resultatet, som bland annat gick ut på att pricka in ängshökens läte där även näktergal, tofsvipa och röd glada var alternativ.

Jordbruksverket har också samlat mycket information om appfåglarna. Till exempel får man veta att buskskvättan matar sina ungar upp till 400 gånger per dygn och att det snart är hög tid för hus- och ladusvalorna att landa i Sverige efter en superlång resa från Afrika.