Teknik Nyheter Världen

WHO: Zika orsakar mikrocefali

Sophia, här två veckor gammal, har fötts med mikrocefali. Nu slår WHO fast att det finns ett samband mellan den ovanliga sjukdomen och zikaviruset. Arkivbild.
Sophia, här två veckor gammal, har fötts med mikrocefali. Nu slår WHO fast att det finns ett samband mellan den ovanliga sjukdomen och zikaviruset. Arkivbild.

Världshälsoorganisationen WHO säger nu att det finns en stark forskningskonsensus om ett orsakssamband mellan zikaviruset och den ovanliga sjukdomen mikrocefali, när barn föds med onaturligt små huvuden.

Bland annat har forskare nyligen sett att viruset finns i hjärnceller hos dödfödda och aborterade foster. De har också sett tecken på att fostrets hjärna vuxit normalt under graviditeten, men att utvecklingen avstannat och hjärnan till och med krympt.

WHO ser också ett samband mellan viruset och sjukdomen Guillain-Barrés syndrom. Det är en ovanlig neurologisk sjukdom som leder till uppåtstigande förlamningar i armar och ben.

Uttalandena är de starkaste hittills från WHO om zikaviruset, som sprids via myggor. Men i sex länder där inte myggorna förekommer har viruset ändå smittat lokalt.

I de fallen, i Argentina, Chile, Frankrike, Italien, Nya Zeeland och USA, tros smittan ha skett sexuellt.