Teknik Nyheter Sverige

Y-kromosombrist ökar sjukdomsrisk

Män som har förlorat y-kromosomen i en andel av sina blodceller löper större risk att drabbas av vissa sjukdomar. Arkivbild.
Män som har förlorat y-kromosomen i en andel av sina blodceller löper större risk att drabbas av vissa sjukdomar. Arkivbild.

De män som har förlorat y-kromosomen i några av sina blodceller löper större risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. Det ökar även risken att dö av flera former av cancer, visar en färsk studie från Uppsala Universitet.

Cirka 20 procent av män över 80 år drabbas av förlust av y-kromosomen i en andel av blodcellerna, enligt ett pressmeddelande.

Kvinnor har inte någon y-kromosom. En teori är att detta kan vara en anledning till att män i genomsnitt har kortare livslängd, men detta är inte klarlagt, poängterar forskarna.

Forskarna hoppas att det i framtiden ska gå att göra ett test för att upptäcka om y-kromosomen har förlorats för att identifiera män med högre risk.

"Ett generellt test av förlust av Y-kromosomen skulle kunna sänka dödligheten hos män radikalt och kanske till och med jämna ut skillnaden i livslängd mellan män och kvinnor", säger Lars Forsberg, forskare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala Universitet, i pressmeddelandet.

Studien är gjord på över 3 200 män i åldrarna 37 till 96 år och resultaten publiceras i tidskriften American Journal of Human Genetics.