Nyheter Världen Sverige Sverige-topp

Ygeman tar KU-kritik på allvar

Inrikesminister Anders Ygeman får kritik av KU. Arkivbild.
Inrikesminister Anders Ygeman får kritik av KU. Arkivbild.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) får kritik i olika grader på tre punkter i KU:s granskning av regeringen.Kritiken gäller olämpliga uttalanden.

– Jag har tagit för vana att svara på journalisters frågor och säga vad jag tycker. I ett par fall så riktar konstitutionsutskottet kritik mot det och det får jag ta på allvar, säger Ygeman.

Ygeman (S) har i opinionsmätningar varit en av regeringens mest populära ministrar, kanske just för hur han framträder i medierna.

Lade sig i

Inrikesministern uppger att han har "stor förståelse" för KU:s kritik i de två ärendena där han uttalat sig om en terrordom, respektive ett åklagarbeslut att inte begära en misstänkt häktad. När det gäller den fällande terrordomen uppgav Ygeman för medierna att den var "glädjande", trots att domen även skulle prövas i hovrätt. KU anser att det kunde uppfattas som att han lade sig i domstolens och åklagarens arbete.

Han har svårare med kritiken på den tredje punkten, den på KU-språk formellt tyngsta. KU anser att han "kan inte undgå kritik" för att han på ett informellt EU-möte öppnade för att EU:s gränskontrollmyndighet Frontex i framtiden skulle kunna få gripa in i ett medlemsland mot landets vilja. Det hade han inte förankrat i riksdagen.

– Jag framförde inte ståndpunkten på EU-mötet, men jag gav däremot uttryck för den i intervjuer efter mötet.

"Bred enighet"

Årets KU-granskning omfattar 43 ärenden som berör regeringens agerande i olika frågor. Några berör den tidigare borgerliga regeringen.

– Det finns en mycket bred enighet bakom betänkandet, säger KU:s ordförande Andreas Norlén (M).

KU:s vice ordförande, socialdemokraten Björn von Sydow, säger att det för S del har handlat om att medverka till enighet. Flera av de borgerliga ledamöterna talar om kritik på många punkter. Men von Sydow anser inte att kritiken går att mäta med tidigare, tunga granskningsärenden om hur den förra regeringen hanterade Vattenfalls köp av Nuon eller planerna på att hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenrelaterad fabrik.

Fler prickas

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) anses ha ägnat sig åt något som brukat kallas ministerstyre i fråga om Trafikverkets utbetalning av driftsstöd till lokala flygplatser.

Den tidigare moderata infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd kan "inte undgå kritik" för sitt, eller brist på, agerande vid Sjöfartsverkets inköp av nya helikoptrar.

SD reserverar sig om KU:s skrivningar om den nuvarande och tidigare regeringens hantering av flyktingkrisen. KU anser inte sig ha underlag för att avgöra om några fel gjordes men SD hävdar att regeringen hade skött sitt arbete bättre om den förberett sig rätt.

Maja Suslin/TT
Tuve Skånberg (KD), Mathias Sundin (L), Per-Ingvar Johnsson (C), Fredrik Eriksson (SD), Andreas Norlén (M), Björn von Sydow (S), Agneta Börjesson (MP), Mia Sydow Mölleby (V) under KU:s pressträff.