Teknik Nyheter Sverige

Yoga bra för hjärtpatienter

Yoga har positiva effekter på patienter med attackvisa förmaksflimmer, enligt en ny svensk studie. Arkivbild.
Yoga har positiva effekter på patienter med attackvisa förmaksflimmer, enligt en ny svensk studie. Arkivbild.

Yoga ökar livskvaliteten för patienter som lider av attackvisa förmaksflimmer, enligt en svensk studie.

Vid förmaksflimmer orkar hjärtat inte pumpa runt blodet så effektivt som det brukar. För de som är svårt drabbade kan det leda till yrsel, andnöd, svettningar, svaghetskänslor, illamående, svimningar och bröstsmärtor.

"Många patienter med attackvisa förmaksflimmer kan inte leva sina liv på det sätt de vill. De undviker middagar med vänner, konserter och resor, för att de är rädda att drabbas av en attack", säger Maria Wahlström, doktorand vid Karolinska institutet och sjuksköterska på Sophiahemmet i Stockholm, i ett pressmeddelande.

Problemen drabbar uppemot två procent av befolkningen och saknar botemedel. I den nya studien, som publiceras i European journal of cardiovascular nursing, har 80 patienter delats upp i två grupper, en som fick utföra yoga och en kontrollgrupp.

Efter tolv veckor med ett yogapass i veckan hade patienterna högre livskvalitet enligt frågeformulär och dessutom lägre blodtryck och lägre puls än kontrollgruppen.

"Yoga kan förbättra livskvaliteten för patienter med attackvisa förmaksflimmer då det ger dem en metod att återfå en del självkontroll över deras symptom i stället för att känna sig hjälplösa", säger Wahlström i pressmeddelandet.

En mer utförlig studie för att undersöka effekterna har påbörjats.