Teknik Nyheter Världen

Zika cirkulerar i 61 länder

Zikaviruset sprids med myggor av Aedes-släktet, som gula febern-myggan Aedes aegypti. Arkivbild.
Zikaviruset sprids med myggor av Aedes-släktet, som gula febern-myggan Aedes aegypti. Arkivbild.

Antalet länder eller territorier som rapporterar fall av mikrocefali, när barn föds med onormalt litet huvud, till följd av zikaviruset är nu 13 till antalet. Tre av dessa har haft fall där mödrarna nyligen hade rest till länder med viruset, skriver WHO i sin senaste lägesrapport.

Hittills har tio länder rapporterat fall där smittan har överförts från person till person, antagligen via sexuella kontakter.

Sammanlagt cirkulerar viruset nu i 61 länder. I 47 av dessa är viruset "nytt" och hade ingen smittspridning före 2015.

En ökad förekomst av den neurologiska sjukdomen Guillain-Barrés syndrom (GBS) har noterats i 14 länder eller territorier.