Teknik Nyheter Ekonomi Världen

Zika i allt fler europeiska länder

Vårdpersonal förstör under en kampanj i Colombia potentiella platser där myggor kan lägga sina ägg, i kamp mot det myggburna zikaviruset, som riskerar att även slå mot turismen i regionen.
Vårdpersonal förstör under en kampanj i Colombia potentiella platser där myggor kan lägga sina ägg, i kamp mot det myggburna zikaviruset, som riskerar att även slå mot turismen i regionen.

Flera europeiska länder rapporterar fall av det fosterskadande zikaviruset. Men risken för en smittspridning i norra Europa bedömer experter som mycket liten.

För tillfället vårdas en ung man på Århus universitetssjukhus i Danmark efter att ha smittats av zika under en resa i Syd- och Centralamerika. Även Schweiz och Storbritannien rapporterar flera fall hos hemvändande resenärer.

I Sverige smittades en kvinna från Stockholm redan i juli förra året. Symtomen behandlades och kvinnan återhämtade sig väl, enligt Folkhälsomyndigheten, något som även mannen i Danmark väntas göra.

Zika, det virus som nu sprider sig snabbt på den amerikanska kontinenten, ger oftast bara milda symtom, om några alls.

Smittar med sex

Däremot pekar allt mer mot att viruset kan orsaka svåra fosterskador. Spridningen i Syd- och Centralamerika sammanfaller nämligen med en kraftig ökning av antalet barn som fötts med onormalt litet huvud, mikrocefali.

– Det är högst troligt att det finns ett samband. Allt mer pekar på det, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog, till TT.

Däremot, säger han, är risken för att viruset sprids i Sverige eller i norra Europa mycket liten, nästan obefintlig. Danska Sundhetsstyrelsen gör samma bedömning.

– De myggor som för viruset vidare finns inte på våra breddgrader. Det finns enstaka rapporter om att viruset kan överföras sexuellt eller med blodprodukter, men det är av allt att döma mycket ovanligt, säger Anders Wallensten.

Stort intresse

På den amerikanska kontinenten är situationen annorlunda. Dels är befolkningen mottagliga för smittan, eftersom den saknar antikroppar, dels är den mygga som för smittan vidare, Aedes aegypti, vanlig i samtliga länder förutom Kanada och Chile.

Följaktligen har nu nästan alla länder i Syd- och Centralamerika samt Västindien drabbats. Så även flera delstater i USA .

USA:s president Barack Obama uppmanar Världshälsoorganisationen (WHO) att påskynda och förbättra försöken att finna diagnostiska metoder och vaccin mot viruset. Det inflytelserika universitetet Georgetown i Washington kräver att WHO:s chef Margaret Chan lär sig av läxorna från ebolaepidemin.

Än är det ingen som vet om, och i så fall hur, zikaviruset orsakar fosterskador. Om en infektion är farlig bara i början eller under en viss del av graviditeten.

– Men det pågår intensiv forskning och det kommer nog inte att dröja alltför länge innan vi vet mer. Amerikanerna är också väldigt intresserade av detta, eftersom de myggor som kan föra den här smittan vidare finns i södra USA, säger Anders Wallensten.

James Gathany/AP/TT
Förutsättningarna för en epidemi av zikaviruset i Sverige finns inte eftersom smittbäraren, myggarten Aedes aegypti, inte finns på våra breddgrader. Arkivbild