Teknik Nyheter Sverige

Zika värre än hittills befarat

Forskarna är numera överens om att zikaviruset kan orsaka mikrocefali, det vill säga när barnet föds med onormalt litet huvud. Tillståndet innebär ibland, men inte alltid, att barnet får svåra handikapp senare i livet.
Forskarna är numera överens om att zikaviruset kan orsaka mikrocefali, det vill säga när barnet föds med onormalt litet huvud. Tillståndet innebär ibland, men inte alltid, att barnet får svåra handikapp senare i livet.

Effekterna av zikaviruset kan vara mer omfattande än vad man hittills trott. Forskarna tror nu att det handlar om ett syndrom där betydligt fler organ än bara hjärnan och nervsystemet kan drabbas.

Det råder numera "vetenskaplig konsensus" om att zikaviruset kan orsaka onormalt litet huvud, mikrocefali, hos nyfödda samt den neurologiska sjukdomen Guillain-Barrés syndrom (GBS).

Studier visar att zikaviruset kan infektera nervsystemets celler ganska lätt och, i vissa fall, även aggressivt. Hos en del foster, som dör strax efter förlossningen, har hjärnan varit så angripen att den mest består av vätska när barnet väl föds, uppger virologen Paolo Zanotto vid Universidade de São Paulo för tidskriften Science.

Fler organ

Men rapporter tyder nu på att betydligt fler organ än bara hjärnan kan drabbas.

– Det verkar som om det (viruset) kan ha en rad andra effekter som går bortom mikrocefali, säger Tarun Dua, som arbetar för WHO med att koordinera insatserna mot zika, till Science.

Exempelvis rapporterade brasilianska forskare nyligen i The Lancet om en två månader gammal pojke som inte hade mikrocefali, men som led av spasmer i armar och ben och vars näthinnor var skadade samtidigt som hjärnans hålrum var betydligt större än normalt.

Andra rapporter tyder på problem med hjärtat, öronen, mag-tarmkanalen samt könsorganen.

Forskarna talar därför numera om ett syndrom där fler saker än bara hjärnan och nervsystemet kan påverkas av viruset.

Zikasyndrom

Bristen på kunskap är dock stor. Att dra säkra slutsatser från enstaka fallrapporter är omöjligt.

För att veta mer har forskare därför påbörjat prospektiva studier där flera tusen kvinnor ingår i områden där zika är vanligt. Tanken är att följa kvinnorna och deras eventuella barn till dess att barnen åtminstone är två år gamla.

Under tiden, redan i juli, ska WHO samla ett 50-tal forskare och läkare i Recife i Brasilien i ett försök att bena ut om och i så fall vad detta zikasyndrom egentligen består av.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset