Teknik Nyheter Sverige

Zikavirus passerar till fostret

Den brasilianska militären har satts in för att bekämpa Aedes aegypti, den mygga som sprider zikaviruset.
Den brasilianska militären har satts in för att bekämpa Aedes aegypti, den mygga som sprider zikaviruset.

Zikaviruset kan passera placentabarriären och ta sig in i fostervattnet hos en gravid kvinna. Men om, och i så fall hur, viruset påverkar fostret är fortfarande oklart.

I den vetenskapliga tidskriften Lancet Infectious Diseases berättar brasilianska forskare nu om två gravida kvinnor som under graviditetens första tre månader visade symtom på zikafeber. Kvinnorna fick feber, muskelsmärtor och hudutslag.

Senare, runt vecka 22, konstaterade man med hjälp av ultraljud att deras foster hade mikrocefali, en fosterskada som innebär att barnet föds med onormalt litet huvud.

I den 28 graviditetsveckan togs fostervattenprover. Proverna var negativa för både dengue och chikungunya samt en rad andra infektioner, som hiv, syfilis och herpes. Däremot fanns zika-viruset i fostervattnet, både som rester av virusets arvsmassa och som antikroppar.

Forskarna drar slutsatsen att viruset kan passera den så kallade placentabarriären och ta sig in i fostervattnet. Placentabarriären är de små blodkärl från fostret som finns i moderkakan där näringsämnen och annat passerar från mamman till fostret.

Om, och i så fall hur, viruset påverkar fostret är dock fortfarande oklart.

Det visade sig också att viruset hade stora genetiska likheter med den stam zikavirus som upptäcktes i Franska Polynesien år 2013.