Magnus Betnér säger att fascismen är det som oroar honom mest.

– Fascismen som börjar ta grepp om Europa igen, har gjort det i några år, och bara verka växa sig starkare och starkare.

Soran Ismail är inne på samma spår och svarar att extremismen är det som gör honom mest orolig.

– Dels är det den populistiska fascismen i västvärlden, men även islamismen. Situationen i Mellanöstern blir nog exceptionellt tufft den närmaste tiden. När Ryssland, USA och Turkiet är överens brukar det inte bli bra för de andra personerna som bor där. Jag tror att situationen vad gäller extremismen kommer att bli ganska mycket värre innan det blir bättre.

Se hela programmet ovan.