Bemanningskrisen

Neonatalavdelningen. Den avdelning som haft flest dubbelpass, både frivilliga och beordrade. Har saknats uppemot tio sjuksköterskor.

• Förlossningsavdelningar. Framför allt Östra sjukhuset  har haft väldigt många förlossningar och lite personal.

• Medicin och kirurgi. Haft ständiga överbeläggningar.

• Ortopeden. Brist på vikarier. 

• Intensivvårdsavdelningen. Drog ner platser, men tvingades ändå till dubbelpass för sjuksköterskorna. Patientsäkerheten har varit hotad.

• Akuten. Har tvingats öppna en så kallad modul i beredskap. När befintliga sängar är fulla öppnas ytterligare sängar. Personal dit tas enligt ett schema från andra avdelningar, som i sin tur får kort om folk.

• Rehabmedicin. Har varit stängt i fyra veckor eftersom man inte hittat vikarier.
Rehabtiden för patienterna har därmed blivit längre.
Källa: Vårdförbundet

Inför sommaren flaggade Vårdförbundet upprepade gånger för att brister i sommarens sjuksköterskebemanning riskerade att leda till försämrad patientsäkerhet. 

En risk som besannades när bland andra sköterskorna på neonatal, avdelningen för tidigt födda barn, tvingades jobba dubbelpass, från kvart i sju på morgonen till nio på kvällen.

– Hur pigg hade du varit de sista timmarna? Patientsäkerheten riskeras, för du orkar inte, säger Martin Håland, representant för Vårdförbundet på Sahlgrenska.

Mats Tullberg, chefsläkare, håller med om att dubbelpass inte är en hållbar lösning på sikt, men något sjukhuset måste ta till ibland. Exakt hur patienterna drabbas av sjuksköterskebristen är svårt att få reda på. Både Sahlgrenskas ledning och Vårdförbundet fokuserar utåt på arbetsmiljön för personalen. 

Men är ett 14-timmarspass förenligt med att arbeta patientsäkert med för tidigt födda barn?

– Min bedömning är att man under sommaren har lyckats genomföra detta på ett patientsäkert sätt. Alternativet har inte funnits. Man måste bemanna och kunna vårda patienterna som ligger inne, säger Mats Tullberg.

På neonatal är problemet att det inte finns tillräckligt många specialutbildade sjuksköterskor. På andra att Sahlgrenska misslyckats med att rekrytera. På intensivvårdsavdelningen på Sahlgrenska (IVA) ledde bemanningsproblemen till att patientsäkerheten riskerades, enligt Martin Håland. Mats Tullberg menar att man även där har klarat situationen.

– Vad som kan ha skett är att man kan ha behövt flytta patienter på IVA mitt i natten när man helst skulle önska att inte behöva störa. Eller transportera till annat sjukhus när det har varit hög belastning. På sådant sätt kan patienter vara drabbade.