50 eller 60 procent – det här handlar det om

• Självförsörjande. I Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram står att Västtrafiks biljetter ska vara minst 50 procent självförsörjande. Det betyder att du som resenär betalar minst 50 procent av biljetten, medan resten av biljettkostnaden kommer från skatten.

Höjning. Nu vill Alliansen höja den siffran till 60 procent, vilket skulle innebära en höjning av priserna med minst 20 procent.

Stöd. I morgon är det sammanträde i regionfullmäktige och då ska trafikförsörjningsprogrammet debatteras. Med stöd av Sverigedemokraterna, som också vill höja till 60 procent, har alliansen majoritet i regionfullmäktige och kan få igenom sitt krav.

Under morgondagens möte med regionfullmäktige ska allianspartiernas förslag om att höja Västtrafiks priser med 20 procent diskuteras. 

Men nu sätter Göteborgs stads rödgröna majoritet ner foten mot förslaget, som sannolikt går igenom när alliansen, som är i minoritet, får stöd av SD.

– Vi står inför en jättestor utmaning i västsvenska paketet, där kollektivtrafiken är oerhört viktig, och att då föreslå att vi ska höja priserna med så enorma nivåer som de föreslår, det tycker jag är helt kundfrånvänt. Jag förstår inte hur de tänker, säger Johan Nyhus (S), kommunalråd. 

Han och hans rödgröna kolleger ser en tydlig risk att folk inte väljer att ställa bilen i samma utsträckning som tjänstemän och politiker räknat med om priserna höjs så mycket. 

– För mig är det så att när vi gör allt detta så har priset betydelse. Jag blir riktigt upprörd. Då har man inte lyssnat på vad kommunerna har sagt. Det förstör lite av den plan vi har. Det är slarvigt. 

Johan Nyhus menar nu att alliansens Göteborgspolitiker borde inse faran med en sådan höjning, och ta upp frågan med sina partikamrater i regionen. Jonas Ransgård (M), vice ordförande kommunstyrelsen, håller dock med sina regionskolleger.

– Vår stora utmaning just nu är att få regionens reseökning att ske på kollektivtrafiken och inte med bil. Tittar man på vad som får folk att välja kollektivtrafik framför bil så är det i första hand punktlighet och restid, så om man med en högre prisnivå kan få en bättre restid så underlättar det att få resandeökningen att ske med kollektivtrafik, säger han.