Trycket mot Brottsofferjouren i Göteborg är hårt. Från januari till och med juli i år hade jouren tagit emot
2 332 brottsoffer, antingen via telefon, besök eller brev. Det är mer än en fördubbling jämfört med förra året, under de motsvarande sju första månaderna 2011 var 1 139 personer i kontakt med jouren.

– Vi hinner med dem, men med mer resurser hade vi kunnat lägga mer tid på var och en. Många som är utsatta för brott förstår inte själva att de är i behov av mer stöd. Nu måste vi förlita oss på hur mycket hjälp offret själv bedömer att han eller hon i är i behov av, säger Maria Horváth, en av två anställda brottsofferassistenter på Brottsofferjouren.

Samtidigt måste föreningen klara sig med mindre pengar. Strax innan semestrarna ströp kommunen sitt anslag på 1,8 miljoner kronor, man saknade förtroende för föreningen. Något Metro skrivit om tidigare.
Lisbeth Östergren, är ny ordförande sedan i mars. Hon valdes på ett tumultartat årsmöte. En person som var verksam i föreningen tidigare har polisanmälts för ekonomisk brottslighet.

Den utredning som kommunen har gjort kring föreningen, och som låg bakom beslutet att strypa anslagen, har också lett till att föreningen blivit av med ytterligare en miljon i anslag från Brottsoffermyndigheten.

– Vi tycker att det beslutet är taget på felaktiga grunder. Nu går vi runt på sparade medel och de räcker inte länge till. När de är slut då är det slut med föreningen, säger Lisbeth Östergren.

I slutet av månaden ska Riksförbundet för brottsofferjourerna ta ställning om de har förtroende för föreningen.

– Dem det här drabbar är ju brottsoffren i Göteborg. Vi hade behövt utbilda fler volontärer, som hade kunnat göra fler hembesök och uppföljningar av de brottsoffer vi är i kontakt med. Det är det som vi behöver resurser till.