Fakta:
  • Manifestation: Avgår i morgon klockan 13.00 från Järntorget och vidare mot Kungsportsplatsen. Bakom står 47 olika organisationer.
  • Så kan du hjälpa: Rosengrenska postgiro: 46 21 54 - 6  Röda korsets ”Vård för papperslösa”: Plusgiro 900800-4 ange kod 423160/1200

Det är onsdag kväll och i en byggnad i Göteborg är det full aktivitet. I ett rum har ett hundratal människor samlats. Vissa av dem väntar på att få träffa en läkare, andra är med som stöd. De vårdsökande är alla papperslösa flyktingar, det vill säga att de enligt lag inte har tillåtelse att vistas i landet.

På mottagningen finns bland annat läkare, psykiatriker och tandläkare samt läkar- och sjuksköterskestudenter. De jobbar alla ideellt inom nätverket Rosengrenska/Röda korset. På plats finns också Anne Sjögren, sjuksköterska och en av eldsjälarna bakom Rosengrenska som grundades för 13 år sedan, i dag är hon anställd av Röda korset.
 

Hon berättar om det stora behovet av deras existens. Att papperslösa flyktingar i dag inte lever under samma vårdvillkor som övriga i landet. Enligt lag har alla rätt till akut vård, dock är den inte subventionerad och vilar ytterst på patienten själv om de är över 18 år och saknar tillstånd att vistas i landet.
 
–  Vet man att det kommer en räkning på flera tusen blir det ett hinder och många väljer då att försöka klara sig själva, säger Anne.
 
I flera landsting, bland annat i Västra Götaland, har man antagit egna riktlinjer om vård för papperslösa som är mer generösa än lagstiftningen, men den stoppar inte rädslan över att bli upptäckt.
–  Det finns många exempel där personal kontaktat myndigheter, trots att det strider mot sjukvårdssekretessen, säger Anne.
 
I somras kom en statlig utredning som föreslog en lagändring – alla som vistas i landet ska få sjukvård på lika villkor. Men efter sex månader har ärendet ännu inte gått ut på remiss och därför har en namninsamling startat för att påskynda processen, på lördag ska en manifestation hållas.
 
 I väntrummet sitter en 25-årig man. Han berättar att han kom till Sverige för sex år sedan efter att ha flytt från Kurdistan. Efter flera avslag beslutades det 2009 att han skulle utvisas.
– Jag kunde inte åka tillbaka, jag är dödshotad där. I stället har jag flyttat runt och ibland varit hemlös och utan mat. Jag lever ständigt med stressen och mår så dåligt att jag börjat tappa mitt hår, säger han