YIMBY

Yimby står för ”Yes in my backyard”. Motsatsen – ”Not in my backyard”, står för de som motsätter sig förändringar som är bra för många av egoistiska skäl.

Stadsvandringen
  • Yimbys stadsvandring: Stadsvandringen är på söndag klockan 14 och mötesplatsen är Frihamnens spårvagnshållplats. Det är gratis och alla är välkomna. 
  • Särskilt gärna ser Yimby att politiker och de som arbetar med stadsbyggnad på kommunen deltar – för att de ska kunna diskutera direkt med dem som bestämmer.

Asfalt, övergivna kranar och tomma ytor dominerar dagens Frihamnen, något som både kommunen och andra vill ändra på.
– Du ser hur mycket plats det är här. Det är en öken, säger Jesper Hallén, en av de drivande bakom föreningen Yimby. På söndag arrangerar de en stadsvandring, för att diskutera vad som bör göras med området. Deras vision är att centrum och Hisingen binds samman genom att Kvillestaden fortsätter ner mot vattnet.
– Det vi vill ha är en tät innerstad. Riktigt tät stad och inte något halvhjärtat, säger Jesper Hallén. Det kan vara både kvarter med landshövdingehus och höghus.

Göteborgs kommun har lagt fram ett förslag om att det ska bli en stor park i Frihamnen till stadens 400-årsjubileum 2021.
– Det är klart man kan ha en park, men inte bara en park, säger Jesper Hallén.