Därför gröna tak
  • Det estetiska värdet. 
  • Forskning visar att vi mår bättre av tillgång till grönska.
  • Klarar de kraftiga regn som kommer att öka med klimatförändringarna bättre än vanliga tak eftersom en stor del av vattnet stannar i taket.
  • Minskar kostnaden för att både värma upp och kula ner fastigheten.
  • Minskar bullernivåer. 
  • Hjälper till att kyla staden. 
  • Den biologiska mångfalden ökar, inte bara växter utan även djur och insekter. 

Fler gröna tak i Göteborg. Det vill Helene Odenljung (FP), kommunalråd, och Alex Darvik (FP), kommunfullmäktigeledamot, se. Därför har de lämnat in en motion i ämnet till kommunstyrelsen.

– Vi ville peka på att det finns fler sätt att förtäta och bygga mer men ändå behålla staden grön. Dels genom att odla på taken, dels genom sedumtak, säger Helene Odenljung.

Maja Ivarsson och Caroline Valen, arkitekter på Reposition, en arkitektfirma som jobbar med frågor om hur klimatförändringarna påverkar hur vi bör bygga städer framöver, ser just gröna tak som en nyckelfråga. 

– Tänk sedan på taken som en mångfunktionell yta, som marken. Att man kan lägga till odlingsytor och ytor för människor att vara på, säger Maja Ivarsson.

Att politikerna nu börjat intressera sig för frågan hoppas de innebär att det blir fler gröna tak i Göteborg.

– Det är en jättechans och det kan tillföra väldigt mycket för staden och invånarna, säger Caroline Valen.