I praktiken innebär den nyordning som nu genomförs på Erlaskolan att föräldrar och elever har fem veckor att välja på när de tar ut höst- respektive sportlovsveckan: förutom den ordinarie även de två veckorna innan och de två veckorna efter.

– Som vuxen har man valfrihet och det tycker vi är viktigt att eleverna också har, säger Erlaskolans rektor Thomas Palmqvist till Norrköpings Tidningar.

Lärarförbundet har inga invändningar, så länge dess medlemmar på berörda skolor tycker att det fungerar.

– Oron handlar om möjligheterna att bedriva undervisning när det under fem veckor i en 30-barnsgrupp är i snitt sex barn borta. Frågan är hur effektivt det blir, säger Mathias Åström.