Alependeln kommer att kunna köra ett tåg varje kvart i högtrafik från den 7 januari nästa år, en månad efter att de nya dubbelspåren norr om Göteborg står klara. Det beskedet lämnade Trafikverket till kommunstyrelsen i går. KS, som begärt mötet med Trafikverket efter att man upplevt att verket svikit utlovade satsning på sträckan Ale–Göteborg, var nöjda med beskedet:

– Man får in alla tåg, det var beskedet för oss, och det känns bra, säger Helene Odenljung (FP).

Alependelns nya frekvens innebär att 620 tåg per dag ska passera Göteborg C – en ökning med 25 procent från i dag.  

– Nu är vi i taket, med den här tågplanen kan man säga att vi har nått Göteborg C:s tak för hur många tåg vi kan hantera, säger Trafikverkets regionchef Håkan Wennerström.

Lokförare har tidigare ställt sig skeptiska till den maxade användningen av centralen. 

– Det här kommer inte att fungera. Vi har en hård belastning redan i dag på Göteborg C, sa Monica Danielsson, ordförande för lokförarfacket Seko klubb västtåg till P 4 Göteborg innan Trafikverkets nyhet kom. När Metro kontaktade facket i går ville de vänta med att kommentera.

Nästa stora planerade ökning av Göteborgs tågkapacitet kommer först 2027 med Västlänken. Därför riskerar centralstationen att bli en stoppkloss även för den nya tåglinjen från Borås som rege-ringen annonserade i går. Det menar Vänsterpartiet. Den ska enligt planerna slutföras 2024, medan Västlänken inte kommer att slutföras före 2027.

– Om vi bygger ett dubbelspår men inte kan ta in mer tågtrafik till Göteborg, då blir det en absurd situation, säger Mats Pilhem (V).