Detta har hänt

• Tillslag. I november förra  året slog polisen till mot  familjen i Gårdsten.

• Pris. Ett år tidigare ska  pappan ha betalat 1 000 euro till flickans pappa.

• Misstänkt. Pappan miss- tänktes för människohandel, sonen för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Mamman misstänktes för att ha misshandlat och hotat flickan och åtalades också för våldtäkt alternativt medhjälp till våldtäkt eller sexuellt tvång.

• Friade. I januari kom den  friande domen mot familjen. Thomas Ahlstrand valde att överklaga, men bara delarna som rör människohandel – inte sexbrotten och våldet.

I tingsrätten tog flickan tillbaka de berättelser hon lämnat efter att polisen slog till mot lägenheten där hon ska ha befunnit sig i en familjs våld. Hon ska ha köpts från sin pappa i Serbien till fru åt en förståndshandikappad son i en Göteborgsfamilj.

Familjemedlemmarna friades i tingsrätten eftersom flickan inte kunde anses trovärdig i rättssalen. Trots att åklagare Thomas Ahlstrand åberopade de inledande polisförhören som bevis.

Det fick Ahlstrand att i Metro prata om ”systemfel i svensk rättsordning”. Han menade att det var uppenbart att flickan var satt under press.

Nu är det hovrätten som ska ta ställning till de knapphändiga berättelserna som flickan gav i tingsrätten. 

Thomas Ahlstrand är förhoppningsfull. Han valde att endast överklaga de friande domarna som rör människohandel, inte de sexbrott som mamman och sonen friades från.

– Min uppfattning är att det som kom fram var alldeles tydligt ett brott och det var fel att det inte blev en fällande dom i tingsrätten.

Om hovrätten friar eller fäller familjen visar sig klockan 11 i dag.