Det är till en kostnad av över 600 miljoner kronor som det nya barnsjukhuset ska byggas.

– Vi kommer att gå upp till styrelsen i november med ett förslag till ett nytt barnsjukhus, säger Jimmy Kero, områdeschef på Östra, som fått i uppdrag att ta fram planen för nybyggnaden. 

Blir det ja i Sahlgrenskas styrelse kommer man att göra en mer detaljerad plan för sjukhuset och sedan ta frågan vidare till regionstyrelsen.

– Om det går som vi hoppas kommer vi att kunna sätta spaden i jorden 2015.

Det skulle innebära att det nya Drottning Silvias sjukhus står klart i slutet av 2017.

Det nya sjukhuset kommer att byggas vid sidan av det gamla och i takt med att det blir färdigt kommer avdelningar från det nuvarande sjukhuset att flyttas över till det nya. 

– Vi skapar ett barnsjukhus efter de krav som ställs i dag och det handlar om att skapa enpatientsrum. I dag har vi två patienter och två föräldrapar i ett rum i sluten­vården, säger Jimmy Kero. 

Det betyder att nybygget inte kommer att ge fler vårdplatser, utan större ytor.

Det gamla barnsjukhuset har man inte utrett hur man ska använda. 

– Det kanske blir aktuellt att riva det eller använda det som forskningslokaler, säger Jonas Andersson (FP), som sitter i regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott.

– Många lokaler är nedgångna och uppfyller inte den hygieniska standard som krävs för sjukvård. Dessutom är de väldigt energi­slukande.

Även resterande delar av Östra sjukhuset kommer att byggas om eller renoveras och planeringsarbete för det pågår.