Så arbetar andra mot brottslighet

Nattvandrande vuxna. I många städer finns frivilligverksamheter där vuxna vandrar ute bland ungdomar på helgkvällar, till exempel Nattvandrarna Göteborg och Västra Sverige och Farsor och morsor på stan. 

• Grannsamverkan. Grannar samverkar i nätverk för att motverka brott i sitt bostadsområdet. Syftet är att minska den så kallade vardagsbrottsligheten, såsom inbrott i b ostäder, bilar och förråd. 

• Lugna Gatan. Är ett utbildnings- och integrationsprojekt inom Fryshuset. En del av syftet är att öka tryggheten för unga människor i stadsmiljö och kollektivtrafik genom till exempel trygghetsvärdar. 

• Medborgargarde. Privatpersoner går samman och bildar ett medborgargarde för att man inte tycker att polisens resurser räcker till. I somras bildade till exempel ortsborna i Mehedeby ett medborgargarde i samband med att bärplockare kom till orten.

Det var i söndags som dykare från frivillighetsorganisationen  Missing People hittade en nio millimeters tomhylsa i gyttjan på botten av sjön Ålevattnet i Stenungsund. Nio millimeter är samma kaliber som det vapen Marina Johansson misstänks ha mördats med.

– Dykarna kände sig ganska säkra på att de skulle hitta något mer och nu hittade de den här hylsan, men det är inte säkert att den har något med vapnet i sig att göra, eller hennes fall. Men det är ju någonting, säger Jessicka Kangasniemi, ordförande för Missing People. 

Polisen i Västra Götaland bekräftar att man har tagit emot tomhylsan och att den ska undersökas, men kan inte uttala sig om huruvida man kommer att genomföra egna sökningar i sjön. Under tiden kommer Missing People att fortsätta sina dykningar. 

– Vi hoppas ju att vi ska hitta vapnet och man ska få ett avslut där, säger Jessicka Kangasniemi. 

Missing People har sedan starten i januari genomfört ett 50-tal skallgångar efter försvunna personer, ofta på initiativ från anhöriga och i samarbete med polisen. 

– I de allra flesta fall hittar vi personen, eller vad vi söker efter. I personer är det bara tre som ännu inte är återfunna som vi varit inblandade i, säger Jessicka Kangasniemi.

Frivillighetsorganisationer som arbetar mot till exempel brottslighet vid sidan om myndigheterna spelar en viktig roll i samhället. under kontrollerade former. Det menar Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet. 

– En del organisationer gör obetvivlat nytta, andra kanske inte gör nytta, men markerar ändå en form av engagemang. Det här är olika delar av det civila samhället och det måste finnas där om samhället ska kunna fungera, säger han. 

– När det sedan visar sig att de hittar bevis i sådana mål där polisen inte hittar bevis, då är det ju väldigt allvarligt för polisen, säger Jerzy Sarnecki.