Kostnaden för hyrläkare på Sahlgrenska

År Kostnad Budget 

2012* 24 649 000 kr 14 236 000 kr

2011 75 512 000 kr 27 011 000 kr

2010 58 592 000 kr 19 380 000 kr

2009 62 497 000 kr 33 285 000 kr   

2008 73 164 000 kr 1 084 000 kr

* Till och med augusti  Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Förra året använde psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset hyrläkare för över 26 miljoner kronor. I år ligger summan på knappt 9 miljoner. Tanken är att hyrläkarna ska bort helt.

– Vi har tagit fram en handlingsplan som siktar till att vi den 1 januari 2013 inte ska ha några hyrläkare, säger Jerker Gussmo, HR-chef område 2.

Totalt ligger årets kostnader för hyrläkare på drygt 24,5 miljoner hittills. Trots en rejäl minskning är det 10 miljoner kronor över budgeten. Enligt Jerker Gussmo fortsätter minskningen under hösten. 

– Inom psykiatrin har vi arbetat gemensamt i regionen med hyrläkarfrågan, alla förvaltningar i Västra Götaland går i samma riktning. Kostnaden trappas ner månad efter månad och avvecklingen ska vara genomförd vid årsskiftet, säger han.

Några av åtgärderna som vidtagits på Psykiatrin är utlandsrekrytering och en satsning på ST-läkare. 

Men det handlar också om hur de planerar arbetet på avdelningen.

– Det är en brist på specialistläkare. Vi försöker jobba för att använda kompetensen på rätt sätt, så att specialistläkarna gör de uppgifter som endast de kan göra, medan underläkare och ST-läkare kan göra andra uppgifter.

Senast till årsskiftet kommer också den utredning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör om hur man kan minska beroendet av hyrläkare. 

Göran Stjernstedt, chef avdelningen för vård och omsorg på SKL, menar att nyckeln är att utbilda och rekrytera fler läkare.

– Det är begränsat till några specialiteter också, bland annat psykiatri och allmänläkare, säger han.