Plats inom 4 månader

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet plats i förskola inom fyra månader. Källa: Skolverket

Förskoleläget

Så här ser det ut i stadsdelarna:

• I Angered, Centrum, Lundby, Majorna-Linné och Norra             Hisingen räknar man med att kunna erbjuda platser under hela hösten och vintern.

• I Askim-Frölunda-Högsbo, Västra Göteborg, Västra Hisingen och Östra Göteborg ser man inga problem till och med oktober, sedan blir prognosen mer osäker. I Västra Göteborg öppnar man dock nya avdelningar i januari och februari som man hoppas löser det.

• I Örgryte-Härlanda har man erbjudit platser till de som vill ha plats i augusti. Har platser kvar även till hösten, men vågar inte uttala sig om hur det ser ut.

Plats inom 4 månader

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet plats i förskola inom fyra månader.

Källa: Skolverket

Sjutton år. Så lång tid har gått sedan platsgarantin för förskolan infördes. Och inte ett enda år har Göteborgs stad klarat av att erbjuda alla barn en förskoleplats inom fyra månader.

Men nu visar en rundringning Metro gjort att samtliga tio stadsdelar räknar med att kunna erbjuda plats till samtliga barn som vill ha plats i början av hösten, och att de flesta stadsdelar även kommer att ha platser att erbjuda under senare delen av hösten och vintern.

– Vi har jobbat stenhårt det senaste ett och ett halvt året för att bli av med vår kö, och vi öppnar tio nya avdelningar i höst med 180 nya platser, säger Rickard Ernebäck, områdeschef utbildning i Centrum, som är en av de stadsdelar som det nu ser riktigt bra ut för.

I flera stadsdelar är en av förklaringarna förskolor som byggts av moduler på tillfälliga bygglov på fem år. I Centrum gäller det till exempel åtta avdelningar på Heden, som det behövs en permanent lösning på för att stadsdelen även på sikt ska kunna klara platsgarantin. Även i Majorna-Linné, en annan stadsdel som haft stora problem, ser det nu bättre ut. 

Anders Andersson, områdeschef utbildning, menar att stadsdelen nu är ifatt och kan börja med nästa fråga – barngrupperna.

– Hösten 2013 räknar vi med att vi kan minska antalet barn per avdelning, säger han.

Att minska barngrupperna var ett vallöfte från den rödgröna majoriteten. Men trots de stora satsningarna de senaste åren har barngrupperna på många håll växt i stället. 2011 hade Göteborgs stad 17,6 barn per förskolegrupp, att jämföra med rikssnittet på 16,8. Även där är Rickard Ernebäck optimist.

– Vår beräkning är att vi med den planerade utbyggnaden av Centrums förskolor under 2013 kommer att ha möjlighet att komma ner till riksgenomsnittet, säger han.