Inflyttning i år
Här sker inflyttning under 2012. 
 
Kvillebäcken: 104 hyres-, 156 bostadsrätter
Fiskebäcks hamn: cirka 50 bostadsrätter
Södra Guldheden: 86 hyresrätter.
Centrum kvarteret Residentet: 57 bostadsrätter
Brännö: 14 bostadsrätter i småhus
Kvibergsstaden: 350 bostadsrätter.
Krokslätts Parkgata: 52 bostadsrätter och 4 bostadsrättsradhus.
Järnbrott: 26 stadsradhus. 
Järnbrottsparken: 56 lägenheter.
Västra Frölunda: 38 hyresrätter.
Billdal Berghagavägen: 8 bostadsrätter.
Bjurslättsplan: 60 bostadsrätter och 60 hyresrätter
Johanneberg: ca 100 studentlägenheter (SGS).
Lindholmen: 140 ­hyres­rätter.
Västra Eriksberg: 50 bostadsrätter.
Eriksberg: 86 hyresrätter
Johanneberg ­Gibraltar­gatan: 16 ­studentlägen­heter (Chalmers) .

Kommunens mål för 2012 säger att 2 500 nya bostäder ska stå klara detta år. Men frågan är om man kommer att klara det. Enligt en rapport från kommunens fastighetskontor har man 2011 färdigställt 1 700 bostäder och därmed missat det politiska målet för året på 2 000 nya bostäder.

– Bostadsbristen i Göteborg är monumental. Våra undersökningar bland 20–25-åringar visar att det fattas 13 000 lägenheter i Göteborg bara i den åldersgruppen, säger Lennart Sjöstedt, bostadspolitisk sekreterare på Hyresgästföreningen.
 
Han menar att ambitionsnivån i dag är alldeles för låg, men att kommunen ändå visat en vilja att öka bostadsbyggandet.
– Men de allmännyttiga bostadsbolagen har byggt väldigt lite under de senaste åren, så man är utlämnad till andra aktörer. 
 
Peter Junker, planeringschef på fastighetskontoret, menar att man kommer att klara 2012 års mål – ja, kanske till och med nå över det.
– Totalsiffran för vad som kommer att stå färdigt 2012 är enligt vår bedömning fler än 2 500 lägenheter, säger han, men medger samtidigt att bostadsbyggande är en färskvara och att en del av de planerna fortfarande kan gå i stå efter överklaganden.
– Det ser bättre ut för 2012 än 2011. Om det sedan blir ett totalstopp för att räntorna rusar i höjden är ju omöjligt att säga nu.
 
Även SGS, Stiftelsen Göteborgs studentbostäder, har legat lågt med byggandet de senaste åren. Det enda de kommer att färdigställa under 2012 är omkring hundra studentlägenheten i gamla Matematiskt centrum.
– Det blir smårum eftersom vi nu byggt mest större lägenheter säger Klara Martinsson (S) ordförande i SGS.
 
Hon menar att avskaffandet av det statliga stödet för att bygga studentbostäder har påverkat byggtakten negativt.