Fem tips till dig som jobbar natt

1. Om du jobbar natt max två gånger i veckan är det möjligt att ställa om till dagsrytm utan att kroppen och hjärnan blir märkbart påverkade.

2.   Om du har fler nattpass än så är det bäst att försöka hålla sig till samma dygnsrytm även under din lediga tid, annars riskerar kroppen att ta stryk.

3. Tänk på vad du äter. Under småtimmarna är det bättre att satsa på lättare mat. Samtidigt är det nästan bara snabbmatsställen som har öppet under natten. Därför kan det vara bra att satsa på lite hälsosammare matlådor.

4. Se till att återhämta dig ordentligt efter ett avslutat pass. Att få ordentligt med sömn är extra viktigt för den som jobbar natt.

5. Träna gärna lite extra. Nattarbetare löper en något högre risk att drabbas av exempelvis diabetes och då är det bra att hålla kroppen i form.

Att jobba natt innebär att man har rutiner som skiljer sig på många sätt jämfört med de som arbetar på dagen. Men det är inte bara dygnsrytmen som blir annorlunda när man jobbar på natten, även kroppen påverkas.

– Människans biologiska system är utformat för att vi ska vara aktiva på dagen och sova på natten, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Karolinska institutet och föreståndare för Stockholm stress center.

Under natten sjunker kroppstemperaturen och många av kroppens funktioner fungerar mindre effektivt, exempelvis tarmsystemet. Därför kan det vara bra att tänka lite extra på vad man äter under eller precis efter ett nattpass.

LÄS MER: Sömnexperten: 7 tips som får dig att sova bättre

– Kroppen är inte redo för en blodig biff vid fem på morgonen. Då är det bättre att äta något lättare istället.

Sömnrytmen påverkas också av att man är vaken och arbetar på natten. Hjärnan har svårare att tillgodogöra sig sömnen under dagtid och därför får de som jobbar natt i snitt en och en halv till två timmar mindre sömn per sovtillfälle. Den som inte jobbar nattskift mer än två dagar i veckan kan ta igen sömn under resten av veckan.

– Men har man fler nattskift än så är det bra om man inte försöker ställa om sin dygnsrytm. Kroppen mår bäst av att vi håller oss till fasta rutiner när det kommer till sömn, säger Torbjörn Åkerstedt.

Långsiktigt löper de som jobbar natt större risk att drabbas av exempelvis diabates och hjärt- och kärlsjukdomar.

LÄS MER: Därför ska du sova ut på helgen

– Men det handlar inte om någon större skillnad jämfört med de som arbetar dag. Generellt kan man säga att den jobbar natt borde tänka lite mer på kost och träning än andra, säger Torbjörn Åkerstedt.