Klippt ur undersökningen

OFFENTLIG AMNING

 • 53 % tycker att det finns platser som är olämpliga för amning.
 • Yngre är mindre toleranta till offentlig amning än äldre. I åldersgruppen 15-22 år svarade 75 % att de anser att det finns platser där det är olämpligt att amma. Motsvarande siffra för åldersgruppen 56-80 år är 52 %.
 • 18 % tycker att all amning på offentlig plats är olämpligt.
 • Minst lämpliga platser att amma på anses vara restaurang (20 %), bar (24 %) och i kollektivtrafiken (18 %).
 • Mest tolerant till amning är man på privata fester, badstranden och bibliotek. Endast 4 % svarade att privata fester är en olämplig plats för amning och motsvarande siffra för badstranden och bibliotek är 2 respektive 6 %.

REGIONALA SKILLNADER

 • En av tre stockholmare (29 %) är negativt inställda till amning på restauranger. En av tio (11 %) i övre Norrland är av samma åsikt.
 • Övre Norrland är den region i Sverige där man är minst negativt inställd till att amma på barer, restauranger och caféer. Endast 16 % svarar att bar är en olämplig plats att amma på, medan över dubbelt så många stockholmare (34 %) angav samma svar.
 • I Stockholm svarar tre gånger fler (18 %) än i övre Norrland (5 %) att de anser det vara olämpligt att amma på café.


AMNING

 • Hela 85 % anser att man bör amma, endast 2 % tycker att amning inte är lämpligt och 13 % att de inte har en åsikt.
 • Cirka 3 av 4 (74 %) tycker att man bör amma mellan 0 till 1 år. Endast 5 % anser att man bör amma upp till 2 år och 6 % att det går bra att amma hur lång tid som helst. Avviker från den svenska trenden gör Småland där över dubbelt så många (16 %) än riksgenomsnittet (6 %) tycker att det går bra att amma hur lång tid som helst.
  Källa: Philips Avent

Hela 85 procent av svenskarna tycker att man bör amma. Men inte var som helst. 3 av 4 av alla 18–22-åringar tycker att det finns platser där det är olämpligt att amma. Generellt över hela åldersspannet är 53 procent av samma åsikt.

Det framgår av en undersökning som företaget Philips Avent gjort om svenskarnas attityder till amning.

Ingrid Rönn Hyttsten, ordförande Amningshjälpen, tycker att det är en olycklig och bakåtsträvande utveckling.

– Det vi hör från mammor är att de upplever att de måste välja mellan att delta i livet eller att amma.

Nathalie Sjöberg, 24, känner igen sig. Hon undvek att amma sin dotter Sienna, 1, offentligt.

– Man känner sig uttittad och jag stannade ofta hemma för att amma om det inte fanns speciella amningsrum.

Maria Lind, samordnare barnhälsovården Örebro län, tror att negativa attityder i samhället kan påverka mammors vilja att amma sina barn.

– Eftersom vi rör oss mycket ute i dag tror jag att många avstår amning snarare än att sitta hemma och amma. Det blir följden när samhället signalerar att det inte är okej, säger hon.