Varför ska vi betala för ditt barn? Har du råd och kan ta hand om ett barn, okej. Kräv inte en massa bidrag från oss andra.

Alla är inte ämnade att skaffa barn, speciellt inte i dagens samhälle.

Vilken framtid erbjuder ni era barn?

Är ni bara egoistiska kanske?

Anki

Vill du nå ut till Metros miljonpublik? Läs här om hur du gör för att skicka in en insändare.