När jag läste om problem när icke svensktalande ringer 112 kom jag på en idé. Det skulle vara perfekt om det fanns en SOS-app som man kunde använda istället för att ringa 112.

Med tryck på appen så ringer telefonen upp larmtjänst och skickar medicinsk information om personen, GPS-position och första-språk. Finns det ingen tolk tillgänglig så skulle systemet kunna använda sig av någon form av översättningsprogram liknande Google-translate.

Man skulle även kunna låta ledig räddningspersonal, som råkar vara i närheten, få ett "pling" i appen så att de kan vara först på plats. 

Thomas