”I sommar ska jag läsa en massa böcker.” Visst har vi alla sagt den meningen någon gång inför det stundande lovet eller semestern? Metro Student följde upp frågan bland landets studenter och fann ett varierat resultat.